Det är skillnad på ljus och ljus - Vikten av bra undersökningslampa

Varför ni ska satsa på bra undersöknings-belysning? Det låter som en självklarhet men för att förstå hur viktigt det är med bra belysning så kan ni tänka på hur ni upplever motsatsen. 

Därför är belysning en viktig del av er klinikutrustning

Undersökningslampa och led-paneler

Till att börja med är allmänbelysningen i rummet en viktig detalj. I ett vårdrum ska belysningen vara anpassad för både patienten och personalen. För att vårdpersonalen ska kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt så ska det ska inte vara allt för stor skillnad mellan det övriga rummet och din arbetsstation, eller patient. 

En undersökningslampa från D-TEC ger mellan 3000-5000 lux. Många kliniker har endast ett allmänljus i form av t.ex. LED-plattor i taket som ger som mest omkring 1000 lux, vilket inte är tillräckligt när personalen skall utföra behandlingar. En undersökningslampa från D-TEC är en optimal belysning vid undersökningar, injektioner och analyser. 

Det är också viktigt att undersökningslampan inte av ger störande moment som skuggor, flimmer eller bländande effekter, detta är en självklarhet för oss. Ytterligare en fördel med D-TEC:s belysning är att det finns möjlighet att välja till dynamiskt ljus, då förändras ljuset under dagen vilket gör att vakenhetsgraden hos personalen förbättras, vilket leder till att man vill använda belysningen på ett annat sätt. 

Skillnaden mellan undersökningslampa och operationslampa?

Den största hemligheten bakom en optimal belysning i ett vårdrum ligger i att jämna ut kontrasterna mellan underökningslampan (D-TEC) som bör ge 3000-5000 lux och operationslampan som kan ge över 100 000 lux. Vi rekommenderar därför att man har en undersökningslampa som ger 3000-5000 lux. 

Det är en grundläggande sanning att du behöver ljus för att existera. Och ännu mer ljus om du vill göra något speciellt. Speciellt för de som arbetar med precision, där varje liten detalj kan göra skillnad.  Med rätt belysning kan du åstadkomma så mycket mer och få ett perfekt resultat. På ett djursjukhus har D-TEC varit till stor hjälp vid förberedelser inför operationer. Tidigare hade kliniken endast en liten operationslampa vilket inte var tillräckligt då man såg att när djuret skulle opererats så fanns det päls kvar, detta på grund av dåligt ljus i det förberedande skedet. Efter installation av D-TEC:s undersökningsbelysning så kan veterinären förbereda djuret inför operationen utan att missa något.

När det inte är väl planerat och belysningen inte har anpassats till medarbetarna så blir följden att du spänner axlarna och böjer dig framåt för att se bättre. Om lampan lyser direkt i ögonen gör det dig trött och irriterad. Med andra ord blir du mer produktiv och mår bättre när belysningen är anpassad till ditt arbete. I ett vårdrum är det avgörande med bra belysning. Ju mer ljus desto bättre ser du.

arbetsbelysning över tandläkarstol

Faktaruta

 • LED-ljus med lång livslängd (50 000 tim) och låg strömförbrukning
 • Optimal ljusstyrka 3000-5000 lux
 • Optimal färgåtergivning (CRI 94) 
 • Dagljus 5700 K (kelvin)
 • Indirekt ljus 
 • Dynamiskt ljus 
 • Enkel att montera och justera
 • Underhållsfri och hygienisk

Undersökningar har visat att det finns tre olika zoner av belysning som är baserat på hur bra ljus man har i olika zoner. 

 • Zon 3 Led-panel  500-1000 lux
 • Zon 2 D-TEC undersökningslampa upp till 3000-5000 lux
 • Zon 1 Operationslampa 20 000 lux <

FAQ om undersökningsbelysning

Fråga: Varför är det viktigt att investera i en bra undersökningslampa?
Svar: Bra undersökningslampa är viktigt för att vårdpersonalen ska kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt och för att skapa en optimal arbetsmiljö för både personal och patienter. 

 

Fråga: Vilken ljusstyrka bör en undersökningslampa ha?
Svar: En undersökningslampa bör ha en ljusstyrka på mellan 3000-5000 lux för att ge tillräckligt med ljus vid undersökningar, injektioner och analyser. 

 

Fråga: Vilka fördelar finns det med D-TEC:s undersökningsbelysning?
Svar: D-TEC:s undersökningsbelysning erbjuder optimal ljusstyrka, enkel montering och justering, lång livslängd och låg strömförbrukning. Dessutom ger den inte störande moment som skuggor, flimmer eller bländande effekter. Möjligheten till dynamiskt ljus gör att belysningen kan anpassas efter behov och förbättrar personalens vakenhetsgrad. 

 

Fråga: Vad är skillnaden mellan en undersökningslampa och en operationslampa?
Svar: En undersökningslampa har en lägre ljusstyrka (3000-5000 lux) och används främst vid undersökningar, injektioner och analyser. En operationslampa har en högre ljusstyrka (över 100 000 lux) och används vid kirurgiska ingrepp där detaljer och precision är av yttersta vikt.

 

Fråga: Varför är bra belysning viktigt i ett vårdrum?
Svar: Bra belysning i ett vårdrum är avgörande för att möjliggöra korrekt diagnos och behandling. Det underlättar även för vårdpersonalen att utföra sina uppgifter effektivt och minskar risken för arbetsrelaterade besvär som spända axlar och dålig arbetsställning. 

 

Fråga: Vilka zoner av belysning finns det i ett vårdrum?
Svar: I ett vårdrum kan man definiera tre zoner baserat på ljusstyrkan. Zon 1 är området med operationslampa (100 000 lux), zon 2 är området med en undersökningslampa (upp till 3000-5000 lux) och zon 3 är området med allmänbelysning såsom LED-paneler (500-1000 lux). 

 

Fråga: Vilka egenskaper bör man leta efter i en bra undersökningslampa?
Svar: En bra undersökningslampa bör ha lång livslängd, låg strömförbrukning, optimal ljusstyrka (3000-5000 lux), optimal färgåtergivning (CRI 94), dagsljusliknande färgtemperatur. 

 

Fråga: Vilka egenskaper bör man leta efter i en bra undersökningslampa?
Svar: En bra undersökningslampa bör också ha indirekt ljus för att undvika störande skuggor, samt vara enkel att montera och justera. Den bör vara underhållsfri och hygienisk för att passa in i en vårdmiljö. 

 

Fråga: Vilken roll spelar bra belysning för personalens välbefinnande och produktivitet?
Svar: Bra belysning anpassad till arbetsuppgifterna är avgörande för personalens välbefinnande och produktivitet. Genom att undvika skuggor, bländning och otillräckligt ljus kan man minska trötthet, irritation och arbetsrelaterade besvär. Rätt belysning skapar en mer behaglig arbetsmiljö och ökar produktiviteten. 

 

Fråga: Hur kan D-TEC:s undersökningsbelysning vara till hjälp på ett djursjukhus?
Svar: På ett djursjukhus kan D-TEC:s undersökningsbelysning vara till stor hjälp vid förberedelser inför operationer. Med tillräckligt ljus kan veterinären noggrant förbereda djuret utan att missa något, vilket är särskilt viktigt för att säkerställa en optimal kirurgisk procedur. 

 

Fråga: Varför är det viktigt att jämna ut kontrasterna mellan undersökningslampan och operationslampan?
Svar: Genom att jämna ut kontrasterna mellan undersökningslampan (3000-5000 lux) och operationslampan (över 100 000 lux) kan man skapa en bättre arbetsmiljö och undvika extrema skillnader i ljusstyrka. Detta underlättar övergången mellan olika arbetsmoment och bidrar till en mer enhetlig belysning i vårdrummet. 

 

Fråga: Hur påverkar bra belysning i vårdrummet resultatet av undersökningar och behandlingar?
Svar: Bra belysning möjliggör noggrannare undersökningar och behandlingar genom att ge tillräckligt med ljus för att se detaljer och skapa rätt förutsättningar för korrekt diagnos och ingripanden. Det kan förbättra resultatet och öka effektiviteten i vårdrummet. 

Ljusexpert

Expert inom ljussättning för kliniska miljöer och krävande arbetsplatser. 

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss

Har du några frågor eller funderingar kring någon av våra produkter eller har du bara en allmän fråga? Tveka inte att kontakta oss. Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så snart vi kan.