FAQ

Belysning spelar en central roll i hur vi uppfattar och upplever våra arbetsplatser och offentliga utrymmen. Den kan förstärka en design, skapa stämning, och bidra till vår övergripande välmående och produktivitet. Men med så många alternativ, teknologier och termer att förstå kan belysningsvärlden ibland kännas överväldigande. Här har vi samlat de mest frekvent ställda frågorna om belysning för att hjälpa dig att bättre förstå och navigera i denna lysande värld.

D-tec tillverkar och utvecklar klinisk belysning med den senaste led-tekniken.  D-tec:s fokus är att tillverka belysning med den högsta ljuskvaliteten och ljusstyrkan som finns på marknaden. Lamporna tillverkas i Sverige med ett stort fokus på svensk design och kvalitet. Belysningen är skugg-, bländ- och flimmerfri vilket gör att välmåendet och arbetsmiljön främjas.

SunLike används för att återskapa naturligt solljus. Traditionella LED-lampor är mer blåaktiga och ha ett smalare spektrum, vilket kan ge en annorlunda uppfattning av färgerna i omgivningen. Sunlike LED-ljus utformas för att ha en högre färgåtergivningsindex (CRI) för att bättre efterlikna den naturliga färgåtergivningen hos dagsljus.

Sunlike LED-ljus utformas för att ha ett högre färgåtergivningsindex (CRI 98) för att bättre efterlikna den naturliga färgåtergivningen hos dagsljus.

SunLike-ljuset alstras genom ny chip-teknik från Seoul Semiconductor och ny fosforteknik från Toshiba. Det skiljer sig från vanligt LED-ljus genom att en vanligtvis onödigt hög andel energirikt blått ljus har ersatts av violett och purpur.

Med den nya tekniken får man en mer jämn kurva och man slipper en för hög andel blått ljus. Det gör att man mår bättre under dagen och att sömnen också blir bättre. Blått ljus motverkas och det faktum att de inte flimrar alls gör att huvudvärk och ansträngda ögon, som man normalt sett associerar med blått ljus och flimmer, kan mildras avsevärt.

Exponering för naturligt ljus, eller ljus som liknar dagsljus, kan bidra till att öka produktionen av serotonin i hjärnan, vilket kan förbättra humöret och minska risken för nedstämdhet och säsongsbunden depression. Det kan också hjälpa till att reglera sömncykler och förbättra sömnkvaliteten, vilket kan ha en positiv inverkan på övergripande välbefinnande.

Ja, SunLike kan användas i alla miljöer.

Man förstärker kopplingen till naturen genom ett naturligt ljus. Belysningen ger bara svag ljusreflektion och har ett högt färgindex, som gör att den avger ljus i naturliga färger, precis som de ser ut i naturen. Genom att använda det ljusspektrum som kommer med SunLike LED-lamporna, står de progressiva materialen och inredningen i bilar verkligen ut än mer, och dessutom helt utan färgförvrängning,

För att undvika misstag så bör man ha en belysning med hög ljusstyrka och hög ljuskvalitet. Det är också viktigt att belysningen har en dimmer. Genom dynamisk belysning så ökar kvaliteten ytterligare och personalen mår bättre.

Genom att belysa hela arbetsytan så blir ljusmiljön rätt i ett behandlingsrum. Det är viktigt att belysningen inte ger flimmer, skuggor eller bländar. D-tec:s belysning är utformad för undersökning och behandling och ger personalen en optimal arbetsmiljö där misstag minimeras.

I D-tec:s armaturer finns det installerat små prisman som fördelar ljuset jämnt över rummet utan att blända. Ljusplattan transporterar och sprider ljuset från lysdioderna och skapar en stor jämn lysande yta. Detta minskar bländning och gör det mycket bekvämare för patienter som behandlas. Ett mikroprismatiskt ark styr ljusets spridningsvinkel och minskar skuggor och bländning.

Dynamisk dagsljusfunktion efterliknar solens temperaturskiftningar under dygnet. På förmiddagen kan du hålla dig pigg och alert med ett kallare ljus, för att sedan automatiskt övergå till ett varmare ljus framåt slutet av arbetsdagen som en nedvarvning inför kvällen.

Färgåtergivning: D-tec’s belysning har en perfekt färgåtergivning – från  CRI 94 till CRI 98 – som är anpassad för en krävande professionell miljö tex när du skall arbeta inom dental och se rätt färg på tanden. Rätt färgåtergivning är också viktig vid hudanalyser. 

Färgtemperatur: Vår normala färgtemperatur ligger på 5700 K men du kan även välja till dynamiskt ljus på våra modeller Cloud, Clair och Brite Triton. Det innebär att man kan ändra på färgtemperaturen och låta belysningen efterlikna dagsljuset under dygnet med hjälp av en timer. Det innebär att man kan ändra på färgtemperaturen från 3000 K till 5700 K och låta belysningen efterlikna dagsljuset under dygnet med hjälp av en timer.

Lamporna är tillverkade i aluminium och enkla att underhålla och rengöra. D-tec’s belysning lyser upp hela arbetsytan vilket gör att personalen får en optimal arbetsmiljö som förbygger ögonstress och huvudvärk. 

Skuggfri, bländfri, flimmerfri, dimmer med fjärrkontroll. Misstag minimeras med bra belysning.

Med rätt belysning som har hög ljusstyrka, hög ljuskvalitet. Belysning som är optimerad för människan i vården därmed så undviker man misstag.

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss

Har du några frågor eller funderingar kring någon av våra produkter eller har du bara en allmän fråga? Tveka inte att kontakta oss. Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så snart vi kan.