01 oktober, 2021

Vad är dynamiskt ljus?

Jämförelse av två olika färgtemperaturer

Dynamiskt ljus innebär att ljustemperaturen skiftar automatiskt mellan kallt och varmt ljus under dagen, för att återskapa känslan av att molnen rör sig över himlen och skuggar solen. Sedan urminnes tider har mängden dagsljus påverkat vårt humör och satt agendan för vår dygnsrytm. Störs rytmen av intensiv lysrörspåverkan eller mörkare årstider kan det resultera i både ögontrötthet, huvudvärk och sömnproblem. För att komma åt solens positiva effekter trots att man spenderar mycket tid inomhus utvecklade vi en dynamisk dagsljusfunktion. D-tec kan erbjuda den dynamiska funktionen i både Cloud, Clair och Brite Triton.

Det varma ljuset går från ett maxvärde ner till ett minvärde och detta görs av en fjärrkontroll. Huvudljuskällan är dagsljus och den extra ljuskällan är varmvit. Det dynamiska dagsljuset är en funktion som kan variera ljustemperaturen automatiskt över tid. När värdena aktiveras ändras de under en period av ca 10 minuter innan de når sitt ursprungliga värde och börjar om från början. Funktionen aktiveras genom att hålla knappen 3 på fjärrkontrollen i 3 sekunder. Ljustemperaturen kan styras automatiskt enligt beskrivningen ovan, eller ställas in manuellt på det fasta värde du föredrar, med hjälp av fjärrkontrollen.

Ljustempetaturen uttrycks i Kelvins, med hjälp av symbolen K.

Indirekt belysning –  Cloud och Clair erbjuds också med uppåtriktat ljus. Ett indirekt uppåtriktat ljus minskar kontrasten mellan ljuskällan och det omgivande rummet. Då slipper ögat anstränga sig i onödan när du rör blicken mellan olika ljuszoner.

Välkommen att prova dynamiskt och indirekt ljus i vårat Light lab – D-TEC.