17 september, 2021

Rätt ljus för din arbetsmiljö

Beauty salon lit by Brite Tetron

D-tec har arbetat med att utveckla belysning i 30 år. Målet har hela tiden varit att erbjuda bästa möjliga ljusförutsättningar för de mest krävande kunderna. För oss innebär det att komma så nära världens bästa ljuskälla som möjligt, solen. Våra produkter är designade och tillverkade för att kunna återskapa ett så naturligt dagsljus som möjligt på din arbetsplats. Missa inte vårt innovativa Light Lab på hemsidan där du kan prova vår belysning i olika miljöer och se skillnaden mellan dag och kväll. Prova också indirekt ljus samt ändra ljustemperaturen.

Dagsljus är grunden för lokalernas belysning under den ljusa delen av året och dygnet, och bidrar till att arbetsplatsen kan spara energi genom att använda mindre elbelysning. Dagsljus är också viktigt för att biologiska funktioner i kroppen ska fungera så att vi mår bra och kan koncentrera oss på våra arbetsuppgifter.

Om man planerar ljusmiljön noggrant förbättrar man inte bara arbetsmiljön, utan man kan även uppnå andra positiva effekter som en mer stimulerande arbetsplats.

Belysningen på arbetsplatsen ska göra det lätt att se och utföra arbetsuppgifterna och bidra till en behaglig miljö som är stimulerande för arbetet. Några av de grundläggande kraven på en bra belysning är:

  • tillräckligt ljus på rätt ställe
  • så lite bländande ljus som möjligt
  • ett jämnt ljus på arbetsytan
  • inte för stora kontraster mellan arbetsyta och omgivning.

Det finns mängder av forskning på ljus och hur vi människor påverkas. Läs den intressanta sammanställningen från Arbetsmiljöverket om effekterna på vår hälsa: Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekter på hälsa och beteende (RAP 2019:2), Kunskapssamanställning.

Vi har samlat våra bästa tips i Ljushandboken som berättar vad man ska tänka på vid val av belysning och planering av arbetsmiljö, dtec-handbook-2020-eng-web-3.pdf (d-tec.se).

Lys upp din vardag!