Användningsmiljöer

Det är inte bara tandläkare världen över som drar nytta av vårt ljus. Inom Industrin, hos tryckerier och
på fler andra företag finns det ett stort behov av bra ljus. Här kommer några exempel på detta.

För Medicinteknik

En bra arbetsbelysning är viktigt på alla arbetsplatser men sällan är det så väsentligt som inom vården. Belysningen ska hjälpa läkare, sjuksköterskor och annan personal att ta beslut som i en del fall är livsavgörande. Rätt belysning underlättar vid undersökningar som kräver noggrannhet. D-TECs armaturer ger en bländfri dagsljusbelysning med perfekt färgåtergivning som skapar de bästa förutsättningarna till rätt beslut.

För Tandläkare

Tandläkare har ett speciellt problem, nämligen att deras ögon ständigt växlar mellan det starka ljuset från operationslampan och det omgivande ljuset, som är väsentligt svagare. För att undgå irritation av ögonen rekommenderas att skillnaden mellan de två ljustyperna inte är större än 20 %. Detta förhållande kan etableras med D-TECs produkter som ger en bländfri ”dagsljusbelysning” som avlägsnar/reducerar skuggor från händer och verktyg och dessutom reducerar värmeutveckling och ljud kraftigt.

För Industri

I det dagliga sökandet efter förbättringar i produktionsprocessen kan något så enkelt som ljuset vara den avgörande faktorn. Genom en riktad användning av belysning i arbetsprocesser som t.ex. kvalitetskontroll eller montering, är det möjligt att uppnå stora förbättringar i produktivitet och kvalitet eller rationalisering av själva processen. Bristfällig eller felaktig belysning är dessutom något som påverkar både personligt välbefinnande och arbetskvalitet.

För Dentallaboratorium

För laboratoriearbete är ett bra ljus ett nödvändigt verktyg, som bara måste fungera. Ett starkt ljus med optimal färgåtergivning, som reducerar eller tar bort skuggor från händer och instrument är nödvändigt för att skapa goda arbetsbetingelser. Samtidigt ska det vara en rengöringsvänlig armatur, ett kraftigt och flimmerfritt ”dagsljus”, inte avge för stora mängder värme samt inte heller påverka övriga apparater med magnetiska eller elektriska växelfält.

För Kontor

I det dagliga sökandet efter förbättringar i produktionsprocessen kan något så enkelt som ljuset vara den avgörande faktorn. Genom en riktad användning av belysning i arbetsprocesser som t.ex. kvalitetskontroll eller montering, är det möjligt att uppnå stora förbättringar i produktivitet och kvalitet eller rationalisering av själva processen. Bristfällig eller felaktig belysning är dessutom något som påverkar både personligt välbefinnande och arbetskvalitet.

För Veterinärer

Likt tandläkare har veterinärer ett liknande problem med att ofta behöva utsätta deras ögon för det starka operationsljuset till det milda omgivande ljuset. För att undgå irritation av ögonen rekommenderas att skillnaden mellan de två ljustyperna inte är större än 20 %. Detta förhållande kan etableras med D-TECs produkter som ger en bländfri ”dagsljusbelysning” som avlägsnar/reducerar skuggor från händer och verktyg och dessutom reducerar värmeutveckling och ljud kraftigt.

För Skönhetsbehandling

I arbetet med att få fram varje persons skönhet, vare sig det handlar om hudvård, manikyr, pedikyr eller annan typ av skönhetsbehandling krävs ett ljus som får fram detaljer. För personen som utför behandlingen är ett flimmerfritt ljus som minimerar skuggbildning till stor hjälp.

För Tryckerier

För den grafiska branschen är ”dagsljusbelysning” ett oundvikligt verktyg såväl i produktion som i kvalitetskontroll. Granskningen av pågående arbeten såväl i tryck som på dataskärm underlättas av ett bra ljus som också är flimmerfritt och inte avger för mycket värme.