Kakor

En kaka (coo­kie) är en liten text­fil som spa­ras på din dator, för en kor­tare eller längre tid. På d-tec.se använ­der vi kakor (coo­kies) i första hand för att ge dig som besö­kare en bättre och smi­di­gare upp­le­velse av hem­si­dan. Vi använ­der också kakor för att kunna följa sta­tisti­ken på hem­si­dan.  Kakorna gör inte så att vi kan inden­ti­fi­era dig som per­son. Om du und­vika använ­dan­det av kakor när du är inne på minmb.se kan du genom att gå in på hjälp­me­nyn i din webb­lä­sare, och söka på coo­kies, få anvis­ningar om hur du und­vi­ker kakor. I Inter­net explo­rer gör du detta genom att gå in på verk­tyg, internetalternativ, sekretess och där göra de val du före­drar angå­ende använ­dan­det av kakor.